Pengumuman Herregistrasi PMB 32

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 06/Dek/60-SK.Dek/Div.AU/I/2018
TENTANG

DAFTAR CALON MAHASISWA YANG DITERIMA
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
ANGKATAN 32

Menimbang :
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan dan serangkaian proses seleksi yang telah ditentukan.

Mengingat :

  1. Statuta Universitas Islam Indonesia
  2. Buku panduan akademik Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia.

Memperhatikan :

  1. Hasil seleksi administrasi, ujian agama dan kompetensi, psikotest, serta ujian wawancara untuk penerimaan mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 32.
  2. Hasil rapat panitia PMB Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Angkatan 32 pada tanggal 23 Januari 2018.

Menetapkan :

  1. Nama-nama calon mahasiswa sejumlah 67 orang yang tersebut dalam lampiran surat ini telah dinyatakan DITERIMA sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Angkatan 32.
  2. Surat keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki, apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan didalamnya.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 2018

Dekan,

ttd.

Drs. Allwar, MSc., Ph.D.

DAFTAR NAMA PESERTA PMB PROFESI APOTEKER ANGKATAN 32 YANG DINYATAKAN DITERIMA

NO.     NO. UPCM    NAMA
1    1811160001    HERIANTO PANDAPOTAN
2    1811160002    SHABRINA NURBAITI
3    1811160003    AYU WIDIANINGRUM
4    1811160004    ERNI NOVITASARI
5    1811160005    DEVITA KURNIASARI
6    1811160006    LEVIA CHITRA DEWI
7    1811160007    MUHAMMAD RIZAL SYIFAUDDIN
8    1811160008    AGNIA WIDYASTUTI ALFA HADIYANA
9    1811160009    NURVITA PERMATA SARI
10    1811160010    DEWI NUR EKASARI
11    1811160011    AMINDA NUR RADIASTUTI
12    1811160012    RIVA APRILIA
13    1811160013    PUPUT ANDI APSARI
14    1811160014    AULIA ELVA AMANDA
15    1811160015    LIYA DWI JULIANI
16    1811160016    LATHIFATUN NISAA
17    1811160017    TITI SULISTIOWATI
18    1811160018    FARANTINA
19    1811160019    SOFIA WULANDARI
20    1811160020    ADISTY PRAJA
21    1811160021    TANTRI KURNIA AMBARWATI
22    1811160022    RISKA IDAYU
23    1811160023    KIKIN FAUZIA
24    1811160024    KULDIA GALUH SEPTIANTI
25    1811160025    PUTRI ROSLANIA NACA
26    1811160026    ZITA PUTRI SETIANINGSIH
27    1811160027    RIKA AFRIANTI
28    1811160028    FITRIANI MAHYUN
29    1811160029    SINTA SILVIANI DWI LESTARI
30    1811160030    ROFIQURRAHIM HABIB AR RASYID
31    1811160031    JASNO
32    1811160032    EKO BUDI SETIAWAN
33    1811160033    LUTFI FITRI HANDAYANI
34    1811160034    FANNY RAHMA MAULIDA
35    1811160035    MAULIDHA AMANATI
36    1811160036    MUTIARA SUKMA DEWI
37    1811160037    NOVITA DWI KURNIASIH
38    1811160038    PUTRI MEY ARDITA
39    1811160039    ADILIA TRI HIDAYATI
40    1811160040    HELEN FITRI ALINSIA
41    1811160041    NIKEN BUNGA PRATAMASIWI
42    1811160042    HANIFAH NURMALINDA
43    1811160043    MABRUROTUL MUSTAFIDAH
44    1811160044    DIAN PUSPITASARI
45    1811160045    DESI ELIYAWARNI
46    1811160046    ARUM FATMASARIE DEVI
47    1811160047    NASIR HIDAYAT
48    1811160048    AZIZAH HARI
49    1811160049    NUR ALISA NOVIA RANTI
50    1811160050    RIKE FISABILILLAH
51    1811160051    LUK LUURROHMAH
52    1811160052    NANDA NUR RIZKI HAMDANI
53    1811160053    AHMAD SASTRA KELANA
54    1811160054    BALADA GRAVITASI ASMARA MAKBUL
55    1811160055    AULIA HASNA LUTHFIA
56    1811160056    MAULITA QULBI
57    1811160057    NURUL INAYAH
58    1811160058    HAUDATUL KHAMSANI
59    1811160060    WIRAYANTI HARIMUDDIN
60    1811160061    ELMA SEPTIANI
61    1811160063    NORFITASARI WARDANI
62    1811160064    CINDY YUNI PUSPITA
63    1811160065    MIA SARI
64    1811160066    ZULFIANA NABILA
65    1811160067    LANY MILATUN NILA
66    1811160068    AILEEN FUZTI NADIA BRILIANT
67    1811160069    MUTIA SIRAJUDDIN
Selengkapnya silahkan :: download ::