Pengumuman Hasil Seleksi PMB XXIV Gel. II

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 02.A/Dek/60-SK.Dek/Prog.Apt./I/2014
TENTANG

DAFTAR CALON MAHASISWA YANG DITERIMA
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ANGKATAN XXIV GELOMBANG II

Menimbang :
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan dan serangkaian proses seleksi yang telah ditentukan.

Mengingat :

  1. Statuta Universitas Islam Indonesia.
  2. Buku panduan akademik Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia.

Memperhatikan :

  1. Hasil seleksi administrasi, ujian agama dan kompetensi, psikotest, serta ujian wawancara untuk penerimaan mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Angkatan XXIV Gelombang II.
  2. Hasil rapat panitia PMB Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Angkatan XXIV pada tanggal 20 Januari 2014.

Menetapkan :   

  1. Nama-nama calon mahasiswa sejumlah 65 orang yang tersebut dalam lampiran surat ini telah dinyatakan DITERIMA sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Angkatan XXIV.
  2. Surat keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki, apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan didalamnya.                                                                                           

                                                                                                   Ditetapkan    :  di Yogyakarta
                                                                                                   Pada Tanggal :  21 Januari 2014
                                                                                                   Dekan,
                                                  

                                                                                                   TTD
 
                                                                                                   Yandi Syukri, M.Si., Apt.
 
 

Lampiran SK Dekan F.MIPA UII No. Nomor : 02.A/Dek/60-SK.Dek/Prog.Apt./I/2014
 
Tentang :   
   
DAFTAR CALON MAHASISWA YANG DITERIMA PROGRAM REGULER
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ANGKATAN XXIV GELOMBANG II

 
NO.     NO. UPCM    NAMA
1      1411160080    MAIZUN RAHMATULLAH
2      1411160082    IRDAN ERMAWAN
3      1411160083    EVA SURYANTI
4      1411160084    RACHMAWATI MARTHA SARI
5      1411160087    BONITA DWI ANGGREINI
6      1411160088    SITI MARYAM
7      1411160089    EKA ELDHA YUNANDA
8      1411160090    YENI RIDAYANI
9      1411160091    ADE RIA AYU FARDHIANI
10    1411160092    GUSFARENDI
11    1411160094    NIKE FITRI ADRIAAN
12    1411160097    NURMA SARY
13    1411160100    WINDA PUJI ASTUTI
14    1411160105    RIZKY AMELIA
15    1411160114    IRMA WARDHANI
16    1411160115    VERAWATI
17    1411160116    AULAN SYAHALIA
18    1411160117    NURUL INAYAH
19    1411160119    RINAWATI
20    1411160121    RESTU NUR HASANAH HARIS
21    1411160123    FITRI ARIFAH
22    1411160124    RIA RAHAYU
23    1411160125    MARSHA MUTHIA LISTYANI
24    1411160127    NUR HERLINA NASIR
25    1411160128    SRI WAHYUNI
26    1411160129    NIHAJAR UMAR
27    1411160131    IRRIN ASTRIYUNI PONDABO
28    1411160132    CHUDIYATI AMELIA
29    1411160133    KEPUNDAN KURNIASIH S.T.
30    1411160139    MAWARDI
31    1411160140    NOVI YULIYANTI
32    1411160141    IRMA FAIGUTU SANGADAH
33    1411160142    ARVINA DAMAYANTI
34    1411160143    HASTUTY HANISU
35    1411160145    REA PRAMITRA SETYO PUTRI
36    1411160148    KHAERUNNISA HUSWAR
37    1411160149    SITI HARDIANTI TUMBINGO
38    1411160150    ANDI ASRIL
39    1411160154    MAULIDA RAHMAH
40    1411160155    FATHIYATUR RAHMAH
41    1411160162    SUCI WAHYUNI
42    1411160164    EKA LUTFI KUSUMANINGRUM
43    1411160166    SARTIKA SABARUDDIN
44    1411160167    NUR AZIZAH SYAHRANA
45    1411160168    ASNIA RAHMAWATI
46    1411160169    NINDY ANGGRAENI
47    1411160170    DWI YESSIANA SYAHPUTRI
48    1411160171    ANGRIANI SAHADA
49    1411160176    WARDA NABIELA
50    1411160179    RIZKI ANDINI PUTERI
51    1411160180    HITAKI MILLATA
52    1411160181    SUTRISNA KHAIDIR
53    1411160182    RIZKI FIRNANDA NUR ADRIYANTO
54    1411160183    SEPTYA PRIMA ANGGITA
55    1411160184    ULY WULANDARY
56    1411160185    SINU WASKITHO
57    1411160186    VIVIN TRIASTUTI
58    1411160187    HALIDA HANUM
59    1411160188    RINA KARINA ARIFIANTY
60    1411160189    MARISSA ANUGRAHA
61    1411160190    ENNY SEPTIARNI PRIMA LIANA PUTRI
62    1411160194    RIDHO FADHILAH
63    1411160195    ARIF MUNANDAR
64    1411160196    RIDWAN
65    1411160198    HERDIAN LARASATI

 
                                                                                                   Ditetapkan    :  di Yogyakarta
                                                                                        Pada Tanggal :  21 Januari 2014                                                                                                                                                                                                 Dekan,
                                                  

                                                                                                   TTD
 
                                                                                                   Yandi Syukri, M.Si., Apt.
 

Informasi lebih lanjut, silahkan ::download::